Translate

Cercul de Scrabble Târnava Târnăveni

Cluburi de Scrabble

La 1 noiembrie 1985 lua fiinţă oficial Secţia de Scrabble a Cercului Rebusist de la Clubul Combinatului Chimic Târnăveni, cu următoarea componenţă: Aurel COMAN – Preşedinte, Marcela OPREA – secretară, Gligore DOBRIN, Adrian MARIAN, Marcel ALBU, Vasile BACIU, Gheorghe DRAGOŞ, Titus COMAN, Vasile COSTEA, Carmen DUCAN, Ştefan FULI, Ştefan MITU, Ştefan PETRI, Mircea BOGDAN, Monica HALMEN şi Andrei MOLNAR.

Aurel COMAN
Gligore DOBRIN
Adrian MARIAN
Marcel ALBU
Imagini prelucrate din fotografii de grup
Vasile BACIU
Dragoş GHEORGHE
Stefan Fuli
Ştefan PETRI
Ştefan Fuli

Un turneu memorabil la Tarnaveni in 1986.

Împărţiţi acest articol prietenilor şi cunostinţelor

Comentarii

Articole recente

OCTAVIAN MOCANU CÂȘTIGĂ ÎN MURCIA

Exerciţiul de anagramare nr. 26. LINGVISTICE.