Translate

Îndreptar de Scrabble. XV. REGULAMENTE ALE CONCURSURILOR DE SALĂ


  Din Scrabble de la A la Jocher de Ninel Aldea


Partea a cincisprezecea. REGULAMENTE ALE CONCURSURILOR DE SALĂ

Observație importantă. Scrabble de la A la Jocher a fost scrisă în perioada 2000-2007. Este posibil ca în prezent asociațiile de Scrabble sau diverșii organizatori de concursuri în sală să fi modificat regulamentele. Jucătorii pot să rețină spiritul regulamentelor de mai jos și vor consulta regulamentul oficial al fiecărei competiții înainte de concurs.

TURNEELE DE PARTIDE LIBERE

– Regulament de concurs –

Partidele de desfăşoară conform Regulamentului partidei libere şi cu precizările de mai jos.
Comisia de organizare va stabili programul rundelor şi durata partidelor, încadrându-se în limitele următoare:
– Durata partidei: 50 minute; pauza între runde: minim
10 minute.
– Număr de runde, dacă regulamentul competiţiei nu prevede în mod expres un alt număr de runde:
• sub 17 jucători 5 runde;
• 17 – 32 jucători 6 runde;
• 33 – 64 jucători 7 runde;
• peste 64 jucători 8 runde.
Toate partidele se vor desfăşura cu ceas de control tip şah.
Perechile pentru prima rundă se alcătuiesc prin tragere la sorţi, iar perechile pentru runda a doua se alcătuiesc după sistemul Elveţian, conform precizărilor următoare:
– după fiecare rundă, se face clasamentul în ordinea descrescătoare a coeficienţilor realizaţi în rundele disputate. Apoi se formează perechile conform sistemului Elveţian (1 cu 2, 3 cu 4, 5 cu 6 etc.), urmărindu-se să nu se repete perechile din rundele anterioare.Regula se aplică cât mai departe posibil, fără să se modifice perechile fixate anterior.
În prima rundă, jucătorul care nu are partener primeşte coeficientul 1,000; în rundele următoare, jucătorul care nu are partener (de regulă, ultimul din clasament) primeşte, de asemenea, coeficientul 1,000. Un jucător poate sta mai multe runde.
La competitii, sportivii de la acelaşi club nu vor juca între ei, procedându-se la împerecheri ca în cazul în care au mai jucat o partidă între ei. Dacă într-un caz împerecherea nu se mai poate face fără încălcarea celor două restricţii, arbitrii vor desemna ca partener al jucătorului care trebuie împerecheat pe următorul jucător din clasamentul provizoriu, indiferent dacă mai jucase cu el sau îi este coleg de club. La CNSP cele două restricţii se aplică chiar în cazul în care într-o pereche este un singur jucător de la aceeaşi secţie cu jucătorii (sau un singur jucător) din cealaltă pereche. La toate celelalte competiţii se aplică doar prima restricţie.
Clasamentul alcătuit după ultima rundă, corectat cu penalizări, este clasamentul general al turneului.
Organizatorii vor afişa din timp orele de începere a rundelor. Înscrierile participanţilor la concurs se fac la sală, personal, la arbitri sau organizatori, până cel târziu cu 15 minute înainte de începerea primei runde. După expirarea acestui termen, se pot face înscrieri pentru rundele următoare, cu coeficient cumulat zero. Dacă înscrierea se face în runda a doua şi jucătorul stă, va primi coeficientul 1,000.
Este interzisă programarea jucătorului nou-înscris în turneu cu jucătorul care stă, precum şi tragerea la sorţi numai între jucătorii care nu s-au înscris în termen.
În cazul în care un jucător absentează de la 3 runde (inclusiv cele de început), este eliminat din turneul de partide libere.
Organizatorii vor pune la dispoziţia jucătorilor formulare de partidă şi câte o "Fişă de concurs".

Un turneu de Scrabble Liber în sală

Reguli specifice Turneului de partide libere din cadrul Campionatului Naţional de Scrabble Perechi
– Dacă un jucător dintr-o pereche este eliminat din concurs sau abandonează, coeficientul realizat de acesta până în momentul eliminării sau al abandonului se păstrează.
– Dacă o pereche este formată din jucători de la secţii diferite, iar unul dintre jucători este eliminat sau abandonează, jucătorul rămas singur nu poate fi împerecheat cu o echipă în componenţa căreia este cel puţin un jucător de la secţia jucătorului eliminat sau care
a abandonat.
– Coeficientul jucătorului eliminat sau care a abandonat este zero în partidele rămase de jucat din Turneul de partide libere, iar al adversarilor – care ar fi urmat să joace cu jucătorul eliminat sau care a abandonat – este 1,530.

Precizări privind desfăşurarea partidelor
Se recomandă ca înainte de începerea partidei, jucătorii să se salute, să se prezinte dacă nu au fost prezentaţi de organizatori, crainici sau pe tabelele de concurs şi să-şi dea mâna. De regulă, aceste demersuri le face jucătorul care vine ultimul la masă. De asemenea, la sfârşitul partidei, jucătorul învins întinde mâna şi îl felicită pe câştigător.
Partidele se dispută, de regulă, cu jocuri omologate. Dacă jucătorii nu se înţeleg asupra jocului cu care vor desfăşura partida, acesta va fi tras la sorţi, dacă arbitrul constată că ambele jocuri sunt regulamentare şi în bună stare.
Înainte de începerea partidei, jucătorii vor verifica stocul de litere. În caz contrar, jucătorii nu pot reclama incorectitudinea partenerului sau valabilitatea stocului de litere şi a partidei.
Jucătorii vor sta faţă în faţă, iar tabla de joc se va plasa în aşa fel încât să fie privită lateral de ambii jucători. Ceasul se plasează astfel încât să poată fi privit de pe culoarul de trecere folosit de arbitru. Partea tablei pe care sunt înscrise coordonatele numerice se aşază spre ceas.
Al doilea jucător la depunere are dreptul să-şi aleagă poziţia la masă.
Depunerile trebuie să se facă ţinând cont de plasarea corectă a cuvintelor pe tablă, faţă de sistemul de coordonate. Dacă primul jucător face la începutul partidei o depunere incorectă din acest punct de vedere, partenerul îi va atrage atenţia şi cuvântul va fi depus în poziţia firească.
PROTOCOLUL DEPUNERII. Jucătorul depune literele pe tablă şi anunţă punctajul depunerii. Depunerea se consideră încheiată şi nu mai poate fi modificată din momentul în care jucătorul a pornit ceasul partenerului. După pornirea ceasului său, partenerul îşi exprimă acordul privind acceptarea sau nu a depunerii astfel:
– Acceptul este implicit, dacă nu se previne partenerul să nu extragă litere;
– “Contest!”, opreşte ceasul şi cheamă arbitrul. Dacă un jucător are în vedere o contestaţie, previne partenerul să nu efectueze extragerea literelor. Decizia de contestaţie trebuie luată în 20 – 30 de secunde de la efectuarea depunerii, fără oprirea ceasului înainte de luarea deciziei “Contest!”.
Regula celor 20 – 30 de secunde nu se aplică în cazul în care stocul a fost epuizat.
Plasarea şi retragerea în mod repetat a literelor pe tablă sunt considerate un gest de nesportivitate.
După efectuarea unei depuneri, jucătorul nu va pronunţa cuvântul sau cuvintele formate pe tablă.
PROTOCOLUL EXTRAGERII LITERELOR. Literele se extrag din sac una câte una, 7 la începutul partidei sau, în tururile următoare, atâtea câte au fost depuse. Literele se aşază pe suport pe măsură ce au fost extrase, astfel încât partenerul să le poată număra.
Sacul se ţine la o înălţime rezonabilă, pentru ca jucătorul să nu fie suspectat că priveşte în interior.
Metoda originală de extragere a literelor
a atletului contorsionist Andrei Spinei

Literele se extrag în ritm rapid, pentru ca jucătorul să nu fie suspectat că le pipăie.
După extragere, sacul se aşază într-o poziţie comodă pentru ambii jucători.

Dacă un jucător extrage mai multe litere decât trebuie, i se iau, la întâmplare, literele suplimentare şi se reintroduc în stoc (această operaţie o va face partenerul). Jucătorul nu va fi sancţionat dacă literele extrase în exces nu au fost întoarse sau amestecate cu cele de pe suport; în caz contrar, va pierde dreptul de a mai juca în turul următor (fără a se considera "PAS").

Dacă un jucător extrage mai puţine litere decât trebuie, poate extrage literele lipsă până în momentul în care partenerul extrage la rândul său litere, altfel va juca în turul următor cu literele pe care le are pe suport.
Dacă la extragerea unei litere din sac se revarsă una sau mai multe litere, jucătorul le va reintroduce în sac, împreună cu eventuala literă pe care a extras-o ferm, după care va continua extragerea.
SCHIMBAREA LITERELOR. La schimbarea literelor, jucătorul anunţă “Schimb... litere”, porneşte ceasul partenerului şi apoi procedează la schimbarea literelor.
Schimbarea literelor se face astfel: se pun literele care se schimbă pe masă (cu faţa în jos), se extrag alte litere din sac, apoi literele de pe masă se reintroduc în stoc.
Schimbarea este permisă doar dacă în sac mai sunt cel puţin 7 litere (numărul de litere va fi verificat de arbitru, la cererea jucătorilor). Dacă un jucător schimbă literele şi, la un moment dat, el sau partenerul constată că nu mai sunt cel puţin 7 litere în stoc, jucătorul în cauză este penalizat cu pierderea dreptului de a juca în turul următor celui în care au fost schimbate literele.
ANUNŢAREA ŞI NOTAREA PUNCTAJULUI. Jucătorii au obligaţia să calculeze şi să anunţe în fiecare tur punctajul propriu. Anunţarea în mod repetat a unor punctaje greşite, fără ca acestea să fie calculate, este considerată un gest de nesportivitate.
Reverificarea şi corectarea punctajului unei depuneri se fac fără oprirea ceasului.
Când stocul de litere din sac a fost epuizat, înainte de terminarea partidei, se opreşte ceasul şi jucătorii se pun de acord cu punctajele totale din fişa fiecăruia.
NOTAREA DATELOR PARTIDEI. Jucătorii au obligaţia să-şi noteze pe formularul de partidă datele principale ale fiecărei depuneri, proprii şi a partenerului: cuvântul principal, punctajul depunerii (inclusiv la depunerile considerate incorecte) şi punctajul cumulat.
Jucătorul care nu-şi notează datele partidei recunoaşte valabilitatea datelor consemnate de partener şi poate fi penalizat de arbitru.
Jucători îşi pot nota şi literele proprii din fiecare tur.
De asemenea, jucătorii îşi pot nota sau bifa pe o fişă literele care s-au depus pe tablă.
Este interzisă notarea altor date decât cele consemnate mai sus.
CONTESTAŢIA. Jucătorul care face o contestaţie va opri ceasul, va ridica o mână şi va apela “Arbitru!”. Mâna se va ţine ridicată până când jucătorul se convinge că a fost reperat de un arbitru.
În cazul în care se contestă un cuvânt (sau mai multe), jucătorul care face contestaţia scrie pe un fluturaş cuvântul contestat şi numărul mesei şi îl înmânează arbitrului. Arbitrul verifică şi comunică pe acelaşi fluturaş:
– “DA”, dacă cuvântul este admis;
– “NU”, dacă cuvântul nu este admis.
La concursurile la care arbitrajul se face cu ajutorul calculatorului, cu un program omologat, decizia arbitrului este definitivă.
La concursurile la care verificarea cuvintelor se face prin consultarea dicţionarului sau a unor liste, jucătorul care a făcut depunerea – în cazul în care decizia arbitrului este “NU” – poate indica arbitrului cuvântul-titlu la care crede că se găseşte cuvântul contestat (exemplu: pentru PHOENIX va indica FENIX). Arbitrul va mai face o verificare şi va comunica decizia.
Dacă la o depunere se contestă mai multe cuvinte şi cel puţin unul dintre acestea este incorect, depunerea este anulată.
Jucătorul are dreptul la o singură contestaţie la o depunere a partenerului. Dacă consideră că mai multe cuvinte sunt incorecte, acestea se contestă în acelaşi timp.
Pentru fiecare cuvânt corect contestat, jucătorul care a făcut contestaţia este penalizat cu 10 puncte din punctajul total.
Este obligatorie notarea în formularul de partidă a cuvântului contestat, chiar dacă acesta nu este cuvântul principal al depunerii.
UTILIZAREA CEASURILOR DE CONTROL. Înregistrarea timpului de gândire se face cu ceasuri tip şah, care au două mecanisme (ceasuri) ce funcţionează alternativ. Dacă jucătorii nu se înţeleg asupra ceasului pe care îl vor folosi, acesta va fi tras la sorţi, la fel ca la alegerea jocului.
La partidele de Scrabble liber în limba română, timpul de gândire este de 25 de minute pentru fiecare jucător.
Jucătorii potrivesc ceasurile conform programului anunţat şi verifică funcţionarea mecanismelor acestora.
Ceasul (mecanismul) jucătorului aflat la depunere se porneşte la ora oficială de începere a partidei. Dacă ora oficială de începere a fost depăşită, ceasul se porneşte imediat după tragerea la sorţi a jucătorului care deschide partida sau, eventual, după schimbul
de locuri.
Dacă un jucător nu se prezintă la ora de începere a partidei, celălalt jucător porneşte ceasul şi aşteaptă în sală până la expirarea timpului de gândire al partenerului. Apoi completează fişa de concurs şi cheamă arbitrul. Arbitrul completează cealaltă fişă şi semnează ambele fişe.
Jucătorul care se prezintă cu întârziere joacă în limita timpului care i-a mai rămas. După ce el s-a pregătit pentru începerea partidei se opreşte ceasul, se efectuează tragerea la sorţi şi se porneşte ceasul primului jucător la depunere.
Dacă nici unul dintre jucători nu s-a prezentat la ora de începere a partidei, arbitrul cronometrează timpul scurs până la apariţia unuia dintre jucători (dar nu mai mult de 25 de minute), apoi scade jumătate din acest timp din timpul de gândire al fiecărui jucător, porneşte ceasul celui care nu s-a prezentat încă, în continuare procedându-se ca în cazul de mai sus în care la partidă se prezintă un singur jucător.
Jucătorul care a depăşit timpul de gândire (steguleţul de la ceasul său a căzut) pierde partida, aceasta întrerupându-se în momentul respectiv pentru calcularea coeficienţilor. La reclamarea depăşirii timpului de gândire se opreşte ceasul. Dacă au căzut ambele steguleţe, partida se încheie la egalitate.
În timpul partidei, oprirea ceasului este permisă numai în următoarele cazuri: contestaţie, punerea de acord asupra punctajelor, atunci când în sac nu mai sunt litere, şi după prezentarea cu întârziere a unui jucător.
Concurenţii trebuie să urmărească în permanenţă funcţionarea ceasului şi, atunci când arbitrul anunţă “Mai sunt... minute”, să verifice dacă suma minutelor fiecăruia corespunde cu timpul anunţat. Dacă sunt erori mai mari de 2 minute şi timpul nu a fost prelungit pentru contestaţii repetate, timpul de gândire al fiecărui jucător se corectează (reduce) cu jumătate din eroarea constatată. Se exceptează jucătorul care mai are cel mult 5 minute timp de gândire.
Dacă se constată că ceasul nu funcţionează corect, se anunţă imediat arbitrul pentru a înlocui ceasul defect. Noul ceas se potriveşte conform indicaţiilor ceasului defect, apoi se corectează eventuala abatere conform paragrafului anterior.
FIŞELE DE CONCURS. La încheierea partidei, concurentul completează fişa proprie de concurs (numele partenerului şi scorul partidei; calculul coeficienţilor se face numai la cererea arbitrului), verifică şi semnează fişa partenerului, apoi se prezintă cu fişele – împreună cu partenerul – la masa arbitrilor. Prezentarea concurenţilor cu fişele de joc se poate face cel mai târziu după 5 minute de la expirarea timpului total de joc. În caz contrar, partida se omologhează cu coeficienţii 1 – 1.
Fiecare concurent este răspunzător de datele scrise în fişa proprie, cât şi în fişa partenerului, pe care a semnat-o.
După predarea fişelor, concurenţii rămân la masa de joc păstrând liniştea sau părăsesc sala.
Locul de concurs. Partida se dispută la masa repartizată. Schimbarea mesei se poate face numai cu aprobarea arbitrului.
Disputarea partidei în afara sălii de joc este tratată ca neprezentare pentru ambii jucători.
SANCŢIUNI. Se sancţionează cu avertisment tehnic următoarele abateri:
– Greşelile de calcul al coeficienţilor (inclusiv coeficientul total), dacă acest calcul a fost solicitat de arbitru;
– Greşelile sau omisiunile de la celelalte rubrici ale fişei de concurs.
Pentru nerespectarea prevederilor regulamentare de mai jos, arbitrul va da avertismente disciplinare:
– În timpul partidelor, jucătorii nu au voie să se deplaseze de la masa de joc decât cu aprobarea arbitrului.
– Discuţiile cu partenerul se vor purta cu voce slabă şi se vor limita la datele partidei.
Se mai acordă avertismente disciplinare dacă un jucător nu îşi completează în mod sistematic datele partidei pe formularul de concurs, dacă întârzie în mod repetat la începerea partidelor şi dacă absentează de la o partidă fără motive întemeiate sau fără anunţarea arbitrului, pentru atitudine necuviinciosă faţă de ceilalţi jucători sau arbitri, precum şi pentru nerespectarea altor prevederi referitoare la disciplina de concurs.
Se sancţionează cu penalizare de un punct aranjarea rezultatelor cu scopul promovării unor interese personale, de echipă sau de club şi abaterile grave de la disciplină, apreciate de arbitru. Se sancţionează cu un punct abandonul partidei în ultima rundă a turneului, cu scopul obţinerii unui coeficient sigur şi suficient pentru câştigarea concursului.
Se sancţionează cu eliminare din turneu:
– Jucătorii care au primit avertismente disciplinare repetate sau a doua penalizare;
– Consultarea de către jucători a oricăror dicţionare, liste sau alte lucrări de acest gen.
Eliminarea se dictează şi în cazul a 3 absenţe.
Dacă un jucător este eliminat, coeficientul partenerului se calculează conform situaţiilor de abandon sau neprezentare.
Avertismentele disciplinare, penalizările şi eliminările din turneu sunt dictate numai de către arbitrul principal-şef.
Avertismentul disciplinar este echivalent cu 4 avertismente tehnice.
Avertismentele se cumulează. Pentru al doilea avertisment tehnic şi următoarele, primite în întregul turneu, se scad câte 0,02 puncte din coeficientul total realizat. Toate depunctările pentru penalizări şi avertismente se fac din coeficientul totalizat după ultima partidă, înainte de alcătuirea clasamentului final.
Articolele referitoare la sancţiuni se aplică şi la concursurile pe echipe. În acest caz, termenul de jucător se asimilează cu cel de echipă. Penalizările şi avertismentele acordate unui jucător se repercutează asupra întregii echipe.
SITUAŢII SPECIALE. Decizia greşită a arbitrului, descoperită ulterior, este definitivă dacă partida nu era încheiată sau nu se încheie în urma deciziei.
Dacă un jucător consideră că decizia arbitrului luată la un litigiu apărut după o partidă încheiată sau care conduce la încheierea partidei este incorectă, se poate adresa Comisiei de Apel a turneului. Apelul trebuie înaintat imediat şi rezolvat înainte de începerea rundei următoare a turneului de partide libere. Tabla de joc şi ceasul de control în poziţia oprit vor rămâne la dispoziţia Comisiei de Apel.
Un jucător se poate adresa Comisiei de Apel a turneului şi în cazurile în care consideră că este sancţionat pe nedrept cu avertismente tehnice sau disciplinare, penalizări sau eliminare din turneu.
Dacă din vina jucătorilor şi / sau a arbitrului s-au făcut inversări de coeficienţi sau unui jucător i s-a înregistrat un coeficient mai mare sau mai mic, greşeala perpetuându-se prin suma coeficienţilor, eroarea va fi corectată imediat ce a fost descoperită, modificându-se perechile dacă turul următor nu a început. Rezultatele iniţiale rămân definitive dacă greşeala nu a fost observată în termenul pentru contestaţii.
Inversările de punctaje făcute de jucători pe fişe sunt înregistrate ca atare şi nu se mai modifică după începerea turului următor.
În cazul greşelilor de împerechere sau al altor greşeli de arbitraj, descoperite după ce acestea au avut urmări, arbitrul principal-şef decide dacă şi cum vor fi corectate.

Calculul coeficienţilor la partidele de scrabble liber
Punctajul depunerilor şi punctajul total (final) se calculează conform regulamentului Partidei de Scrabble liber.
Pentru departajarea şi clasificarea jucătorilor la Turneele de Scrabble liber se calculează coeficienţi de partidă, în funcţie de scorul final şi de modul în care se încheie partida.
ÎN MOD NORMAL, suma celor doi coeficienţi C este 2. Pentru câştigător, C = 1 + P : (P + p), unde P = punctajul câştigătorului, iar p = punctajul învinsului. Pentru învins, C = p : (P + p). Coeficienţii se rotunjesc la a treia zecimală. Dacă a patra zecimală este 5 urmat numai de zerouri, rotunjirea se face în favoarea jucătorului învins.
Dacă partida se încheie la egalitate, C = 1 pentru ambii jucători.
Dacă cele două punctaje sunt negative sau dacă unul este negativ iar celălalt este zero, învingătorul (jucătorul care are punctajul cel mai mare) primeşte coeficientul 1,500 iar învinsul 0,500. Dacă învingătorul are punctaj pozitiv iar învinsul punctaj negativ sau zero, învingătorul primeşte coeficientul 1,530 iar învinsul 0,470.
ABANDON. Dacă unul dintre jucători abandonează / cedează partida, indiferent de motive, celălalt jucător va primi coeficientul din acel moment (se ia în considerare ultima sa depunere făcută înainte ca partenerul să abandoneze), 1,530 dacă scorul îi era defavorabil şi nu mai mare de 1,530 dacă s-a jucat mai puţin de un tur complet, 1,540 dacă s-a jucat un tur complet... 1,530 + 0,01n dacă s-au jucat n tururi complete. Jucătorul care abandonează primeşte coeficientul calculat conform scorului din acel moment, dar nu mai mare de 2 – (minus) coeficientul învingătorului. Dacă un jucător abandonează înainte de tragerea la sorţi din partidă sau înainte de a se juca un tur complet, coeficientul său este 0,000.
3 DEPUNERI CONSECUTIVE GREŞITE. Dacă un jucător face 3 depuneri consecutive greşite, pierde partida. Acestui jucător i se scade valoarea literelor de pe suport, coeficienţii calculându-se conform scorului. Învingătorul va primi cel puţin coeficientul 1,530, iar învinsul cel mult 2 – (minus) coeficientul învingătorului.
“PAS” – “PAS”. Dacă cei doi jucători spun consecutiv “PAS”, li se scade valoarea literelor de pe suporturi şi se calculează coeficienţii în mod normal, conform scorului.
ÎNTRERUPERE. Întreruperea poate fi decisă de arbitru la depăşirea termenului de încheiere a partidei, dacă aceasta încă se mai joacă. Coeficienţii sunt calculaţi astfel: un punct se împarte proporţional cu scorul de la întrerupere. Exemplu: dacă partida se întrerupe la scorul de 524 – 480, coeficienţii sunt 0,522 şi 0,478.
REMIZĂ. Cei doi jucători pot stabili ca partida să fie declarată remiză. C = 1,000 pentru ambii jucători. Remiza poate fi decisă de arbitru dacă situaţia de pe tabla de joc a fost deranjată şi nu mai poate fi reconstituită sau dacă s-a jucat cu litere din doi saci, iar situaţia nu mai poate fi reconstituită.
DEPĂŞIREA TIMPULUI DE GÂNDIRE. Jucătorul care a depăşit timpul de gândire pierde partida, coeficienţii calculându-se conform situaţiilor de abandon în turul respectiv.
NEPREZENTARE. Dacă unul dintre jucători nu se prezintă până la expirarea timpului său de gândire, va primi coeficientul 0,000. Dacă nici unul dintre jucători nu se prezintă după 25 de minute de la începutul turului, ambii jucători vor primi coeficientul 0,000. Câştigătorul prin neprezentare primeşte coeficientul 1,530.
COEFICIENTUL MAXIM OMOLOGAT este 1,667, indiferent de scorul partidei. Coeficientul omologat al învinsului se calculează conform formulei C = p : (P + p) nefiind influenţat de coeficientul omologat pentru învingător.
COEFICIENTUL JUCĂTORULUI CARE STĂ este 1,000, atât în cazul celui care nu are partener după tragerea la sorţi pentru turul 1, cât şi în cazul celui care stă într-unul din tururile următoare.

Întocmirea clasamentelor
Clasamentele intermediare după fiecare tur şi clasamentul final se întocmesc prin însumarea coeficienţilor din fiecare partidă, pentru fiecare jucător. Dacă în clasamentele intermediare mai mulţi jucători sunt la egalitate repartizarea acestora la mese se face în ordine alfabetică.
În caz de egalitate la sfârşitul turneului, se clasează mai bine jucătorul care a obţinut coeficientul cel mai bun în turneu. Dacă cei mai buni coeficienţi sunt egali, se vor compara următorii ş.a.m.d.

PARTIDELE DE SCRABBLE DUPLICAT ŞI ANTICIPAŢIE, PROBLEMELE DE COMPUNERE

– Regulament de concurs –

Toate partidele se desfăşoară conform regulamentelor specifice (Duplicat, Anticipaţie, Compunere). Pentru partide sau probleme originale, autorul prezintă şi afişează regulamentul înaintea începerii concursului; o copie este înaintată arbitrilor.
Prevederile acestui regulament se aplică şi la concursurile pe echipe. În acest caz, termenul de “jucător” sau “concurent” se asimilează cu termenul de “echipă”.
Prezentarea concurenţilor în sală se face cu cel puţin 10 minute înainte de ora de începere a concursului. Jucătorii întârziaţi vor intra în sală numai cu permisiunea arbitrului principal-şef.
Toţi jucătorii sunt obligaţi să participe la înscrierea de la sală şi la şedinţele tehnice care preced concursurile propriu-zise.
Concurenţii ocupă locurile în sală conform ordinii stabilite de arbitri. Această ordine ţine seama de locul ocupat în clasamentul general până în acel moment (pentru prima probă a primei etape se va considera clasamentul final al anului precedent). Arbitrii au dreptul să dispună schimbarea locurilor dacă jucători de la aceeaşi secţie stau alături, sau în alte cazuri.
Este interzis fumatul şi consumul de băuturi alcoolice în sala de joc, în timpul concursului. Concurenţii aflaţi sub influenţa alcoolului sunt eliminaţi de la partidă.
Concurenţii nu au voie să vină neinvitaţi la masa arbitrilor şi nu pot consulta dicţionarele nici măcar în pauze.
Concurenţii care au părăsit sala de joc nu mai pot reveni în sală decât în pauză, după terminarea partidei.
După începerea concursului, jucătorii nu au voie să se deplaseze de la locul lor decât în pauzele dintre tururi şi cu aprobarea arbitrului. Jucătorii care pleacă în mod ostentativ de la masă în timpul unui tur al partidei de scrabble duplicat sunt eliminaţi.
În timpul concursului sunt interzise discuţiile de orice fel între jucători, precum şi consultarea oricăror dicţionare, caiete, liste de cuvinte etc. (excepţie: partidele de scrabble anticipaţie cu grupe anunţate, la care se admit liste de cuvinte formate din grupele anunţate şi scheme de joc construite cu aceste cuvinte).
Pe masa de joc nu sunt admise decât jocul de scrabble (tabla, stocul de litere şi un suport), instrumente pentru scris (pix sau stilou, fluturaşi, foaie de concurs sau o foaie de hârtie albă) şi eventual apă sau răcoritoare fără substanţe interzise de regulamentele antidoping.
Este interzisă aducerea în sala de joc şi utilizarea de către jucători a telefoanelor mobile, a pagerelor, a aparaturii audio-video, a aparaturii informatice (calculatoare, agende electronice etc.).
Dacă un jucător doreşte să pună o întrebare sau să facă o observaţie asupra partidei, va ridica mâna şi va aştepta ca arbitrul să se apropie de el, pentru a nu deranja pe ceilalţi concurenţi.
Pentru nerespectarea dispoziţiilor de mai sus, arbitrul poate acorda avertisment disciplinar sau eliminare.
Tururile partidelor se desfăşoară fără pauze.
În timpul partidei, jucătorii nu pot solicita arbitrului verificări de cuvinte.
La partidele de Scrabble duplicat şi anticipaţie, depunerile se înscriu pe buletine de joc (fluturaşi) puse la dispoziţie de organizatori, după modelul descris la partida de Scrabble duplicat.
Aspect de la partida de Scrabble Duplicat Perechi,
Tab
ăra de Scrabble Covasna 1985

Pe fluturaş se înscriu turul, masa, poziţia şi cuvântul principal şi punctajul total al depunerii. În cazul în care se fac două depuneri (exemplu: Anticipaţie turul 1, Duplicat tactic), se scriu ambele poziţii şi cuvinte, în ordinea depunerii, iar la punctaj se scriu ambele punctaje, precum şi suma lor.
Înscrierea pe un singur fluturaş a două sau mai multe cuvinte principale (cu excepţiile de mai sus), precum şi a două sau mai multe poziţii, se penalizează cu anularea buletinului de joc. Excepţie fac cuvintele sau poziţiile barate ferm cu o linie. La fel se procedează dacă un jucător predă mai multe buletine de joc, cu depuneri diferite, în acelaşi tur.
Pe spatele primului fluturaş jucătorii îşi vor scrie numele şi prenumele. Omisiunea este penalizată cu avertisment disciplinar.
Este obligatorie completarea fluturaşului la toate rubricile, cât mai citeţ. Scrierea se face cu stiloul sau cu pixul, culorile admise fiind albastru sau negru. Depunerile indescifrabile se anulează.
Omisiunile sau greşelile din rubricile “Poziţie” sau “Depunere” atrag anularea depunerii (punctaj zero).
Jucătorii marchează jokerul încercuind litera respectivă sau punându-i indice zero. Greşelile sau omisiunile privind marcarea jokerului sunt penalizate cu avertisment tehnic.
Omisiunile sau greşelile din rubricile “Masa”, “Tur” şi “Punctaj” sunt sancţionate cu avertisment tehnic. Pentru greşelile făcute în lanţ la rubricile “Masa” şi “Tur” se dă un singur avertisment şi se atrage atenţia jucătorului.
Anularea unei depuneri anterioare la Anticipaţie se face menţionând într-un colţ al rubricii “Depunere”: Anulez turul...
La partidele tip Anticipaţie se completează la sfârşit o grilă cu situaţia finală a depunerilor şi punctajul total. Grila are caracter orientativ. Eventualele greşeli nu se penalizează. Nepredarea grilei sau omisiunile multiple sunt sancţionate cu avertisment disciplinar.
La Compunere, soluţia este prezentată pe o fişă care cuprinde un tabel pentru scrierea depunerilor şi o grilă pe care se înscriu cuvintele depuse. Depunerile se scriu una sub alta, menţionându-se numărul de ordine al depunerii (facultativ), poziţia, cuvântul principal şi punctajul total al depunerii. Exemplu:
1. H4: CAPA0CE = 14
Dacă nu se menţionează numărul de ordine al depunerii, acestea se vor considera a fi efectuate în ordinea în care au fost scrise pe fişă.
Greşelile sau omisiunile referitoare la depunere sunt sancţionate ca la Duplicat şi Anticipaţie. Greşelile de pe grilă nu se sancţionează. Necompletarea grilei sau omisiunile multiple se penalizează cu avertisment tehnic.
Pe fişa de la Compunere se va mai scrie: punctajul total realizat, numele şi prenumele, masa, datele caracteristice ale problemei (stocul de litere – în ordine alfabetică – pentru “Integral... parţial”, şirul de litere şi ordinea folosirii lor pentru “Serie de maxime” sau N–scrabble. Întreaga soluţie şi grila de control se prezintă pe o singură faţă a fişei. Greşelile sau omisiunile se sancţionează cu avertisment tehnic.
La Compunere, dacă un cuvânt depus este incorect, literele folosite sunt eliminate. Literele folosite sunt eliminate şi dacă depunerea nu respectă regulile generale ale jocului.
Predarea buletinului de joc. La semnalul de expirare a timpului, jucătorul trebuie să ridice imediat mâna cu buletinul de joc (fluturaş, grilă sau fişa cu soluţia) şi să aştepte arbitrul pentru a-l preda. Jucătorul care nu a ridicat buletinul de joc la expirarea timpului de gândire sau nu l-a predat la trecerea arbitrului este penalizat cu anularea buletinului de joc.
La partide, jucătorii predau fluturaşul în fiecare tur, chiar dacă nu l-au completat. Nepredarea fluturaşului se sancţionează cu avertisment disciplinar.
Fluturaşul se ridică la nivelul capului, ţinându-se vertical, cu partea scrisă în faţă. Fluturaşul se ţine cu două degete, din mijlocul părţii inferioare (unde este scris cuvântul), astfel încât arbitrul să poată citi numărul mesei şi să poată aşeza rapid fluturaşii unul sub altul, în aceeaşi poziţie. Arbitrul face o demonstraţie la începutul partidei. Nu se dau penalizări pentru abateri de la această regulă.
Este interzisă ridicarea mâinii cu buletinul de joc înainte de expirarea timpului de gândire, chemarea arbitrului pentru predarea buletinului înainte de expirarea timpului, lăsarea buletinului pe masă şi părăsirea mesei, lăsarea buletinului la un vecin de masă. Abaterile sunt sancţionate cu avertisment disciplinar pentru primele două nereguli şi cu eliminare pentru ultimele două. Excepţie: Compunere, unde soluţia poate fi predată înainte de expirarea timpului de gândire. În acest caz, arbitrul este chemat la masă prin ridicarea mâinii şi i se predă soluţia. După predarea soluţiei se părăseşte sala în linişte.
La calculul penalizărilor, un avertisment disciplinar este echivalent cu 4 avertismente tehnice. În aceste regulamente, atunci când se vorbeşte de un număr de avertismente tehnice, acestea pot cuprinde şi avertismente disciplinare. Avertismentele se cumulează şi, la sfârşit, jucătorul va fi penalizat cu câte 5 puncte pentru fiecare avertisment tehnic, începând cu al patrulea.
În cazul partidelor de scrabble exclusiv-rezistenţă şi al problemelor de serie de maxime, precum şi în alte cazuri asemănătoare, la care tehnic nu se pot scădea puncte de partidă pentru avertismente, penalizarea constă în diminuarea punctelor de clasament. Jucătorul va fi penalizat prin diminuarea cu 1% (penalizări rotunjite la puncte întregi) a punctelor de clasament pentru fiecare avertisment tehnic, începând cu al patrulea.
Pentru alte cazuri grave de indisciplină, în afara celor menţionate mai sus, pentru încălcări repetate ale regulamentului sau pentru comportare necuviincioasă faţă de concurenţi, arbitri, oficiali, spectatori sau organizatori, arbitrul poate dicta eliminarea de la partidă sau problemă.
Jucătorul eliminat părăseşte imediat sala de joc şi nu primeşte puncte în clasament la proba respectivă.
Avertismentele disciplinare şi eliminările sunt dictate de arbitrul principal-şef, verbal în timpul partidei şi în scris după terminarea acesteia, menţionându-se motivul sancţiunii, competiţia, proba de concurs, numele şi semnătura arbitrului, data şi ora.
Jucătorii pot face contestaţii pentru avertismente tehnice, anulări de depuneri, punctajul total – în termenul pentru contestaţii înscris pe tabelul cu rezultate provizorii. Contestaţia se înaintează arbitrului principal-şef.
Hotărârea arbitrului principal-şef poate fi atacată prin apel la Comisia de Apel a turneului. Apelul trebuie înaintat imediat după primirea răspunsului la contestaţie de la arbitru.
Un jucător se poate adresa Comisiei de Apel a turneului şi în cazurile în care consideră că este sancţionat pe nedrept cu avertismente disciplinare sau eliminare din turneu.Împărţiţi acest articol prietenilor şi cunostinţelor

Comentarii

Articole recente

Cuvinte rare si foarte rare jucate la ISC

Scrabble ordinateur vs ordinateur, Aether - Alehin

Scrabble Superblitz Waxberry vs Mihu în 1 minut si 8 secunde