Translate

Îndreptar de Scrabble. X. VARIANTE ALE PARTIDEI DE SCRABBLE ANTICIPAŢIE  Din Scrabble de la A la Jocher de Ninel Aldea

Partea a zecea. VARIANTE ALE PARTIDEI DE SCRABBLE ANTICIPAŢIE

Regulile de bază sunt aceleaşi ca la partida clasică de Scrabble anticipaţie. Regulile specifice sunt menţionate la fiecare gen.

ANTICIPAŢIE AVOCALICĂ

Arbitrul anunţă doar consoanele care intră în componenţa fiecărei grupe.
Nu se pun condiţii privind numărul consoanelor dintr-o grupă, cu excepţia grupei de 2 litere, care trebuie să conţină o consoană diferită de G şi J. În sală, arbitrul extrage 14 grupe de 7 litere folosind întreg stocul de litere şi anunţă numai consoanele.
Vocalele din stoc pot fi folosite de jucători pentru completarea până la 7 litere a oricărei grupe, pe măsură ce acestea sunt extrase.
Jokerii pot înlocui atât vocale, cât şi consoane.
În cazul anulării sau retragerii unei depuneri, literele folosite (consoane şi vocale) sunt eliminate

SCRABBLE EXCLUSIV – REZISTENŢĂ

În fiecare tur, jucătorii sunt obligaţi să depună toate cele 7 litere (scrabble), indiferent de punctajul realizat.
În turul în care nu poate depune scrabble, jucătorul abandonează partida.
Clasamentul se face în ordinea inversă a abandonurilor.
Fiecare grupă de litere trebuie să permită formarea a cel puţin un scrabble independent.
Penalizările se dau în puncte de clasament.


SCRABBLE EXCLUSIV – FOND

Nicolae Oprişiu

Inovatie a lui Nicolae Oprişiu, anii '80, dupa 1984 

În fiecare tur, jucătorii sunt obligaţi să depună toate cele 7 litere (scrabble).
În turul în care nu poate sau nu doreşte să depună scrabble, jucătorul scrie “PAS” în rubrica DEPUNERE de pe fluturaş.
Clasamentul se face în ordinea descrescătoare a punctajului total realizat de fiecare jucător.

ANTICIPAŢIE OARBĂ

Tinel AldeaInovație a lui Tinel Aldea, anii '80, dupa 1984

Fiecare jucător alcătuieşte, după cum doreşte, cele 15 grupe de litere, respectând regulile generale ale partidei de Scrabble anticipaţie. Grupele vor fi numerotate (grupa de 2 litere va avea numărul 1).
Grupele de litere sunt trimise sau înmânate arbitrului, într-un plic închis, înainte de începerea partidei.
Pentru fiecare tur, arbitrul anunţă numărul grupei cu care se va juca. În cazul primului tur, anunţă grupa nr. 1 (de 2 litere) şi prin tragere la sorţi, un alt număr de grupă, de la 2 la 15.
Fiecare jucător utilizează, în turul respectiv, propria grupă de litere, corespunzătoare numărului anunţat de arbitru.
Clasamentul se face în ordinea descrescătoare a punctajului realizat de fiecare jucător.


Împărţiţi acest articol prietenilor şi cunostinţelor
Comentarii

Articole recente

Record la problema de Scrabble Serie de Maxime