Translate

Îndreptar de Scrabble. V. Scrabble duplicat


Ninel Aldea
Ninel Aldea
  Din Scrabble de la A la Jocher de Ninel Aldea

Partea a cincea. Scrabble duplicat

Hippolyte WOUTERS
Hippolyte WOUTERS

PARTIDA DE SCRABBLE DUPLICAT

Autor: Hippolyte WOUTERS, Belgia, 1972

– regulament general –

Regulamentele de mai jos au fost elaborate de scrabblerii români în anii 1982-2007 şi nu cuprind eventualele modificări sau precizări făcute după 2007 de diverse asociaţii sau situri de Scrabble

Partida de Scrabble duplicat se poate desfăşura între doi sau mai mulţi jucători.
Fiecare jucător are o tablă şi un set de litere.
În fiecare tur, arbitrul anunţă şi afişează pe tabla de demonstraţie 7 litere, pe care le extrage la întâmplare din stoc.
Toţi jucătorii joacă pe tablele lor cu aceste 7 litere.
În limita timpului de gândire – de regulă, 3 minute – fiecare jucător încearcă să realizeze o depunere cu punctaj maxim. Depunerea este scrisă pe un fluturaş şi predată arbitrului.
La partidele de Scrabble duplicat şi anticipaţie, depunerile se înscriu pe buletine de joc (fluturaşi) puse la dispoziţie de organizatori, după modelul următor:
După primul tur, ca şi după tururile următoare, arbitrul verifică fluturaşii şi reţine depunerea cu punctajul cel mai mare, numită depunere-top. Aceasta este depunerea de continuare a partidei. Depunerea-top este adoptată de fiecare jucător, indiferent de depunerea lui din turul respectiv.
Pentru turul 2, arbitrul reţine literele nedepuse în turul 1 şi, pentru completarea lor până la 7, extrage din stoc atâtea litere câte s-au depus în turul 1.
Jucătorii încearcă să facă o nouă depunere cu punctaj cât mai mare, la fel ca în turul 1, ş.a.m.d.
Dacă într-un tur nici un jucător nu a făcut o depunere corectă şi este evident că putea fi făcută o depunere corectă, arbitrul anunţă aceleaşi litere pentru turul următor. Dacă arbitrul constată că nu putea fi făcută nici o depunere corectă, extrage alte 7 litere. Dacă turul s-a jucat cu ultimele litere din stoc, arbitrul încheie partida.
Partida continuă până la epuizarea literelor sau până când se constată că nu mai este posibilă nici o depunere cu toate combinaţiile de litere din stoc.
Între literele anunţate pentru fiecare din tururile 1–15, trebuie să fie cel puţin 2 vocale şi 2 consoane, iar după turul 15, cel puţin câte una din fiecare (jokerul putând fi considerat şi vocală şi consoană). Dacă nu sunt îndeplinite aceste condiţii, arbitrul reintroduce toate literele în stoc şi face o nouă extragere. Excepţie: dacă înainte de turul 16 în stoc şi printre literele rămase de la turul anterior nu mai este decât o singură vocală sau o singură consoană, partida continuă cu o singură vocală sau o singură consoană şi 6 consoane, respectiv 6 vocale.
Partida se încheie dacă au fost folosite toate vocalele sau toate consoanele şi cei doi jokeri.
Dacă arbitrul constată că grupa de 7 litere conţine trei sau mai multe litere de acelaşi fel care ar putea îngreuna desfăşurarea partidei, poate extrage o nouă grupă de litere, renunţând şi la eventualele litere rămase din turul anterior.
Dacă un singur jucător realizează o depunere cu punctajul cel mai mare, acesta primeşte o bonificaţie egală cu numărul jucătorilor împărţit la 2, rotunjită la puncte întregi în favoarea jucătorului. Bonificaţia maximă este de 25 de puncte. Regula se aplică la partidele de duplicat clasic, completiv, superjoker, metagramă, eliptic, şi tactic (punctaj cumulat).
Câştigătorul partidei de scrabble duplicat este jucătorul care realizează punctajul cel mai mare, în final, după cumularea punctelor realizate în fiecare tur şi după corecţiile de punctaj date de bonificaţii şi penalizări. Clasamentul partidei se face în ordinea descrescătoare a punctajelor totale. Dacă la sfârşitul partidei mai mulţi jucători au acelaşi punctaj, aceştia se clasează la egalitate.
Dacă timpul este insuficient pentru terminarea partidei, cu cel puţin 5 tururi înainte se stabileşte ultimul tur de joc.
Arbitrul poate anula unul sau mai multe tururi dacă nu se poate rezolva altfel o situaţie deosebită sau dacă o parte dintre jucători au fost dezavantajaţi fără vina lor.
Alegerea depunerii de continuare a partidei. Arbitrul verifică în fiecare tur depunerile cu punctajul cel mai mare. Dacă există depuneri cu acelaşi punctaj, se preferă:
– Depunerea care deschide cel mai bine partida, fără ca prin aceasta să se înţeleagă realizarea unor punctaje mai mari în turul imediat următor;
– Depunerea în care nu se foloseşte jokerul;
– Depunerea care lasă în stoc un raport mai bun între vocale şi consoane;
– Depunerea unor litere care se mai găsesc în stoc;
– Depunerea mai multor litere.
Alegerea unuia sau a mai multor criterii din cele de mai sus este la aprecierea arbitrului.
Anunţarea literelor şi a depunerilor-top; alte anunţuri. Anunţarea literelor se face în ordine alfabetică, clar, răspicat, folosind numele din tabela de anunţuri. Dacă sunt litere rămase din turul anterior, se vor anunţa întâi acestea. Frecvenţa cu care se anunţă literele este de o literă la aproximativ 2,5 secunde, astfel încât jucătorii să poată alege jetoanele respective. Se mai anunţă încă o dată literele, în ritm rapid, apoi arbitrul anunţă “Start!” şi porneşte cronometrul.
Cu 30 de secunde înainte de expirarea timpului de gândire, arbitrul anunţă “30 de secunde!”.
La expirarea timpului de gândire, anunţă “Stop!” şi jucătorii trebuie să ridice imediat mâna cu buletinul de joc.
Arbitrul anunţă depunerea-top de continuare, apoi, dacă e cazul, anunţă şi celelalte depuneri care au acelaşi punctaj, numite “depuneri echivalente” (se anunţă numai cuvântul principal).
Arbitrul anunţă punctajul depunerii-top, poziţia, cuvântul principal şi eventualele cuvinte adiacente.
Scrabble Duplicat
Aspect de la o partidă de Scrabble Duplicat
desfaşurată la Buşteni în aprilie 2006
Cuvintele formate sunt anunţate aşa cum sunt menţionate în dicţionar (pronunţie, accent). În cazuri deosebite, cuvintele vor fi pronunţate pe litere. Arbitrul se va convinge ca toţi jucatorii au înţeles care este depunerea de continuare.
Avertizarea jucătorilor cu depuneri anulate. Arbitrul avertizează, pe un formular special, cât mai repede posibil – în funcţie de ritmul corectării – pe jucătorii care au depuneri anulate
(zero puncte).
Situaţii speciale. Dacă arbitrul nu a observat o depunere-top, din vina sa sau cu concursul jucătorilor, şi anunţă o depunere mai slabă, aceasta nu se mai schimbă dacă turul următor a început. Depunerea mai bună va fi luată în calcul în contul jucătorilor respectivi şi va fi anunţată imediat ce este descoperită.
Dacă arbitrul continuă partida cu un cuvânt incorect şi acest lucru nu se observă până când începe turul următor, depunerea rămâne valabilă doar pentru continuarea partidei, fiind anulată la jucătorii care au făcut-o. Orice depunere care se leagă în continuare de acest cuvânt, inclusiv cazurile de prelungire a cuvântului respectiv, se acceptă dacă îndeplineşte toate condiţiile regulamentare. Arbitrul va informa jucătorii imediat ce descoperă greşeala.
Sancţiuni. Pentru diverse abateri de la regulamentul partidei sau al concursului, arbitrul poate da următoarele sancţiuni:
– Avertisment tehnic (A) pentru greşeli pe buletinul de joc;
– Punctaj zero pentru depuneri incorecte sau pentru neridicarea buletinului de joc imediat după anunţul “Stop!”;
– Avertisment disciplinar (D), echivalent cu 4 avertismente tehnice, pentru abateri de la disciplină;
– Eliminarea din joc, pentru abateri grave.
Avertismentele se cumulează şi, la sfârşit, jucătorul va fi penalizat cu câte 5 puncte pentru fiecare avertisment tehnic, începând cu al patrulea.
Arbitrarea cu un program de scrabble. Acest paragraf este valabil prin extensiune pentru toate probele de concurs.
– Extragerea literelor se face manual.
– Depunerea de continuare este cea dată de program.
– Arbitrul anunţă: depunerea-top de continuare, depunerile-top echivalente, dacă este cazul, depunerea cea mai valoroasă din sală (numai punctajul); dacă depunerea cea mai valoroasă din sală este realizată de un singur jucător, acesta primeşte premiul pentru solo (se anunţă numai punctajul depunerii).
Dacă arbitrarea se face cu un program omologat care cuprinde de asemenea un fond de cuvinte omologat, toate cuvintele din dicţionarul programului şi numai acestea sunt acceptate.

Partida de Scrabble duplicat este ideală pentru iniţierea în scrabble. Absenţa elementelor de tactică şi strategie face ca atenţia viitorului jucător de scrabble să se concentreze asupra regulilor elementare ale jocului. O partidă de Scrabble duplicat durează cca 2 ore. Acesta este timpul necesar şi suficient pentru iniţiere! După aceea încep exerciţiile pentru deprinderea automatismelor, evaluarea dintr-o privire a diverselor posibile plasamente ale unui cuvânt, cuprinderea – tot dintr-o privire – a întregii table de joc (la început pare imensă, complexă, imposibil de controlat!)…
Partida de Scrabble duplicat permite o evaluare foarte exactă a forţei unui jucător.

Mihai Dudea
Mihai Dudea
Iată mai jos prima mare partidă de Scrabble duplicat desfăşurată în România. Depunerile-top, de continuare a partidei, sunt date cu un rând mai jos decât cele 7 litere. Pentru rejucarea partidei acoperiţi cu o foaie de hârtie desfăşurarea ulterioară.
Partida – organizată de Cercul de Scrabble Bucureşti în 30 iunie 1984 – a fost câştigată cu 950 p de Mihai Dudea, urmat, pe podium, de Nicolae Malceolu şi Claudia Mihai – toţi de la C.S. BUCUREŞTI! Au participat 40 de jucători din 12 localităţi. Arbitrii partidei: Şerban Teodoru şi Ninel Aldea https://mosgerila.com/jocuri/intalnirea-republicana-de-scrabble-bucuresti-1984.Împărţiţi acest articol prietenilor şi cunostinţelor

Comentarii

Articole recente

Tabăra de Scrabble Izvorul Mureşului 25 - 29 mai 2005

Suvenire despre Sportul Scrabble în România