Translate

Primul mare concurs de Scrabble Duplicat


Premieră naţională!


JUCĂTORII DE SCRABBLE DIN TOATĂ ROMÂNIA SE ÎNTÂLNESC PENTRU PRIMA DATĂ ÎNTR-O SALĂ AMENAJATĂ SPECIAL PENTRU O PARTIDĂ DE SCRABBLE! 

Cu prilejul împlinirii unui an de la înfiinţare Cercul de Scrabble BUCUREŞTI a organizat la Casa de Cultură a sectorului 1 prima Întâlnire la nivel naţional a jucătorilor de scrabble. În 30 iunie - 1 iulie 1984 s-a desfăşurat o partidă de Scrabble duplicat, la care au participat 40 de jucători din 12 localităţi.

Mihai Dudea - câștigătorul primului mare DuplicatClasamentul PRIMEI PARTIDE DE SCRABBLE DUPLICAT de nivel naţional din ROMÂNIA. 

Top = 1050 p

1. Mihai Dudea, C.S. București 950 p

2. Nicolae Malceolu, C.S. București 914 p

3. Claudia Mihai, C.S. București 888 p

4. Niculae Ermil Eftimiu, Giurgiu 876 p

5.Emil Dogaru, București 850 p

6. Nicolae Pălimariu, C.S. București 824 p

7. Viorel Naghi, C.S. Arad 810 p

8. Marilena Panait, P. Neamț 772 p

9. Petre Vasilache, Fetești Gară 769 p

10. Petrica Aidimireanu, C.S. București 762 p

urmează în ordine: Gabriel IONESCU, C.S. București 759 p, Grigore Radu SCURTU, Sibiu 756 p, Florin MUREŞAN, Rm. Vâlcea 753 p, Cezar GROZESCU, C.S. Arad 738 p, Silvia PETRE, C.S. Bucureşti 725 p, Ovidiu OPRIŞIU, Braşov 720 p, Serghei PETROVICI, Bucureşti 712 p, Bogdan ALUPEI, C.S. Bucureşti 703 p, Laurian IEREMEIOV, Botoşani 698 p, Nina STERPU, C.S. Bucureşti 692 p, Dimitru Leontin MOŢ, C.S. Arad 691p, Valeriu DODON, C.S. Arad 690 p, Petre PAIU, C.S. Bucureşti 682 p, Cristian ANDREI, Bucureşti 682 p, Aurora VOINESCU, Bucureşti 649 p, Gheorghe CREŢU, Bucureşti 648p, Gabriel STANCIU, C.S. Bucureşti 647 p, Nicolae OPRIŞIU, Sf. Gheorghe 646 p, Carmen PETRESCU, C.S. Bucureşti 645 p, Nicolae LÜBECK, C.S. Arad 628 p, Alexandru MANOLE, P. Neamţ 620 p, Adrian EDU, Bucureşti 618 p, Traian TĂŞEDAN, C.S. Arad 613 p, Tinel ALDEA, Târgovişte 612 p, Mihai PAVELESCU, Bucureşti 583 p, George GURAN, C.S. Bucureşti 564 p, Georgeta OZON, Bucureşti 560 p, Costică PETRE, Bucureşti 558 p, Vasile OPRIŞOR, Tg. Mureş 544 p, Tudor CANŢER, Sibiu - abandon.

Participanţi la concurs:

http://mosgerila.com/galeria/D/DUDEAmihai.htm http://mosgerila.com/galeria/M/MIHAIclaudia.htm http://mosgerila.com/galeria/E/EFTIMIUniculaeermil.htm http://mosgerila.com/galeria/N/NAGHIviorel.htm http://mosgerila.com/galeria/A/AIDIMIREANUpetrica.htm http://mosgerila.com/galeria/I/IONESCUgabriel.htm http://mosgerila.com/galeria/S/SCURTUgrigoreradu.htm http://mosgerila.com/galeria/M/MURESANflorin.htm http://mosgerila.com/galeria/O/OPRISIUovidiu.htm Bogdan ALUPEI Laurian IEREMEIOV http://mosgerila.com/galeria/I/IONnina.htm http://mosgerila.com/galeria/M/MOTdimitruleontin.htm http://mosgerila.com/galeria/V/VOINESCUauroraina.htm http://mosgerila.com/galeria/O/OPRISIUnicolae.htm http://mosgerila.com/galeria/M/MANOLEalexandru.htm http://mosgerila.com/galeria/A/ALDEAtinel.html George Guran http://mosgerila.com/galeria/C/CANTERtudor.htm
 Au arbitrat Şerban Teodoru şi Ninel Aldea.

http://mosgerila.com/galeria/T/TEODORUserban.html http://mosgerila.com/galeria/A/ALDEAninel.html 

Joc de Scrabble manufacturat sub egida JECO CENTROCOOP si comercializat de RECOOP Bucuresti in anii 1984-89.RECOOP a prezentat jocul de Scrabble pe care îl va comercializa ulterior.

Studioul de filme Alexandru Sahia a făcut un reportaj care va fi difuzat o perioadă de timp în cinematografe, în completarea filmelor artistice.


Partida de Scrabble Duplicat din 30 iunie 1984: *) Dacă în ultimul tur rămâneau 2-4 litere era permisă depunerea succesivă a acestora.

Claudia Mihai şi Nina ION
Intelectuale filologe agodind pe o laviță ca să fie poftite în arena de Scrabble,
Claudia Mihai şi Nina Ion

 Împărṭiṭi acest articol
 

Comentarii

Articole recente

Erori în WordBiz

Maestrul Sportului Mihu vs Nefertiti (robot) 598 - 575

Cupa Argus 2017