Translate

Dexonline a împlinit 59 de dicționare


Cǎtǎlin Frâncu - autorul Dexonline.ro Cǎtǎlin Frâncu - autorul proiectului Dexonline.ro - relaxându-se în Parcul Death Valley, Pustiul Mojave, R. California, SUA

Radu Borza autor Dexonline.  Fotografie de la Kmkz.ro

Radu Borza autor Dexonline

  Matei Gall colaborator principal la Dexonline.roMatei Gall - colaborator principal la lucrare - arbitrând un concurs de Scrabble


Dexonline.ro cuprinde 59 de dicționare sau reeditǎri:

DLR Dicționar al limbii române (Dicționarul Academiei) 1913-2010

Autori: Sextil Pușcariu et al (1913-1948); Iorgu Iordan, Alexandru Graur, Ion Coteanu et al (din 1949).
Sextil Pușcariu: A coordonat Dicționarul limbii române (Dicționarul tezaur al Academiei) și Atlasul lingvistic român, a fondat Revista Dacoromania, și a întemeiat, în 1919, Muzeul Limbii Române din Cluj, a condus revistele Glasul Bucovinei din Cernăuți (1918) și Cultura din Cluj (1924). Academician Iorgu Iordan: Rumanische Toponomastik, Bonn & Leipzig, Kurt Schroeder Verlag, 1924, Istoria literaturii italiene, Iași, Universitatea din Iași, 1928, Introducere în studiul limbilor romanice. Evoluția și starea actuală a lingvisticii romanice, Iași, Institutul de Filologie Română, 1932, Gramatica limbii române, București, 1937, Limba română actuală. O gramatică a „greșelilor” , Iași, Institutul de Arte Grafice „Alexandru A. Terek”, 1943, Stilistica limbii române, București, Institutul de Linguistică Română, 1944, Lingvistica romanică. Evoluție. Curente. Metode, București, Editura Academiei, 1962, Toponimia românească, București, Editura Academiei, 1963, Istoria limbii literare spaniole, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1963, Introducere în lingvistica romanică, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1965, Structura morfologică a limbii române contemporane, București, Editura Științifică, 1967, Scrieri alese, București, Editura Academiei, 1968, Alexandru I. Philippide, București, Editura Științifică, 1969, Crestomație romanică, vol. I-III, București, Editura Academiei, 1962-1974 (coordonator), Memorii, vol. I-III, București, Editura Eminescu, 1976-1979, Limba română contemporană, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1978, Dicționar al numelor de familie românești, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1983, Istoria limbii române (Pe-nțelesul tuturora), București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1983, Manual de linguistica romanica, Madrid, Gredos, 1989. Academician Alexandru Graur:   Nom d‘agent et adjectif en roumain, Paris, Champion, 1929   Încercare asupra fondului principal lexical al limbii române, București, Editura Academiei, 1954   Studii de lingvistică generală, București, Editura Academiei, 1955 (variantă nouă, 1960)   Fondul principal al limbii române, București, Editura Știintțfică, 1957   Introducere în lingvistică, București, Editura Științifică, 1958 (ed. a II-a, 1965; ediția a III-a, 1972)   Evoluția limbii române. Privire sintetică, București, Editura Științifică, 1963   Etimologii românești, București, Editura Academiei, 1963   La romanité du Roumain, București, Editura Academiei, 1965   The Romance Character of Romanian, București, Editura Academiei, 1965   Nume de persoane, București, Editura Științifică, 1965   Tendințele actuale ale limbii române, București, Editura Științifică, 1968   Scrieri de ieri și de azi, București, Editura Științifică, 1970   Puțină... aritmetică, București, Editura Științifică, 1971   Nume de locuri, București, Editura Științifică, 1972   Lingvistica pe înțelesul tuturor, București, Editura Enciclopedică, 1972   Gramatica azi, București, Editura Academiei, 1973   Mic tratat de ortografie, București, Editura Științifică, 1974   Alte etimologii românești, București, Editura Academiei, 1975   „Capcanele” limbii române, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1976   Dicționar de cuvinte călătoare, București, Editura Albatros, 1978   Cuvinte înrudite, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1980   Dicționar al greșelilor de limbă, București, Editura Academiei., 1982   Puțină gramatică, I-II, București, Editura Academiei, 1987   Ortografia pentru toți, București, Editura Teora, 1995 Academician Ion Coteanu: Dicționar al limbii române (Dicționarul Academiei) 1913-2010 (I.C din 1949), Cum dispare o limbă (istroromâna), București, Editura Științifică, 1957, Româna literară și problemele ei principale, București, Editura Științifică, 1961, Elemente de dialectologie a limbii române, București, Editura Științifică, 1961, Elemente de lingvistică structurală, București, Editura Științifică, 1967, Morfologia numelui în limba română (româna comună), București, Editura Academiei, 1969, Stilistica funcțională a limbii române, vol. I-II, București, Editura Academiei, 1973-1985, Gramatica de bază a limbii române, București, Editura Albatros, 1982, Gramatică, stilistică, compoziție, București, Editura Științifică, 1990, Semantică și semiotică, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1981, Limba română contemporană. Vocabularul, ediție revăzută și adăugită, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1985, Etimologia și limba română (principii, probleme), București, Editura Academiei, 1987; coordonator: Dicționarul limbii române (DLR), serie nouă, tom VI-XIV, București, Editura Academiei, 1965-2000, Dicționarul explicativ al limbii române (DEX), București, Editura Academiei, 1975; ediția a II-a, 1996; colaborator: Emisiunea Limba noastra, Tvr1, 1991.

 DEX '16 Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită)
Autor: Academia Română, Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan - Al. Rosetti.


DEX '12 Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită)
Autor: Academia Română, Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan - Al. Rosetti.


DEX '09 Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită)
Autor: Academia Română, Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan - Al. Rosetti.


Stiati ca Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Al. Rosetti" a rezultat din „comasarea prin fuziune" a Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan" cu Institutul de Fonetică şi Dialectologie „Al. Rosetti" pe baza Hotărârii Guvernului României nr. 1.366 din 27 decembrie 2001? informatie obținuta prin gentilețea doamnei Ana-Maria Barbu, CS I.

DEX '98 Dicționarul explicativ al limbii române, ediția a II-a
Autor: Academia Română, Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan.


DEX '96 Dicționarul explicativ al limbii române, ediția a II-a
Autor: Academia Română, Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan.


DEX '84 Dicționarul explicativ al limbii române
Autor: Academia Română, Institutul de Lingvistică din București, Editura Academiei Republicii Socialiste România.


 DEX '75 Dicționarul explicativ al limbii române
Autor: Academia Română, Institutul de Lingvistică din București, Editura Academiei Republicii Socialiste România; Conducătorii lucrării: Ion Coteanu, Mioara Avram, Luiza Seche, Mircea Seche.

Academician Ion Coteanu: Dicționar al limbii române (Dicționarul Academiei) 1913-2010 (I.C din 1949), Cum dispare o limbă (istroromâna), București, Editura Științifică, 1957, Româna literară și problemele ei principale, București, Editura Științifică, 1961, Elemente de dialectologie a limbii române, București, Editura Științifică, 1961, Elemente de lingvistică structurală, București, Editura Științifică, 1967, Morfologia numelui în limba română (româna comună), București, Editura Academiei, 1969, Stilistica funcțională a limbii române, vol. I-II, București, Editura Academiei, 1973-1985, Gramatica de bază a limbii române, București, Editura Albatros, 1982, Gramatică, stilistică, compoziție, București, Editura Științifică, 1990, Semantică și semiotică, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1981, Limba română contemporană. Vocabularul, ediție revăzută și adăugită, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1985, Etimologia și limba română (principii, probleme), București, Editura Academiei, 1987; coordonator: Dicționarul limbii române (DLR), serie nouă, tom VI-XIV, București, Editura Academiei, 1965-2000, Dicționarul explicativ al limbii române (DEX), București, Editura Academiei, 1975; ediția a II-a, 1996; colaborator: Emisiunea Limba noastra, Tvr1, 1991. Doctor Mioara Avram. Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, 1982 si 2005, Gramatica limbii române, „Gramatica Academiei”, două ediții: 1954, 1963, Formarea cuvintelor în limba română, trei volume: 1970, 1978, 1989; Anglicismele în limba română actuală, București, Editura Academiei, 1997; Evoluția subordonării circumstanțiale cu elemente conjuncționale în limba română, Editura Academiei, 1960; Gramatica pentru toți, ediția I, București, Editura Academiei, 1986; ediția a II-a revazută și adăugită, București, Editura Humanitas, 1997; Probleme ale exprimării corecte, București, Editura Academiei, 1987; Ortografie pentru toți. 30 de dificultăți, ediția I, București, Editura Academiei, 1990; ediția a II-a, Chișinău, Editura Litera, 1997; Cuvintele limbii române: între corect și incorect, Editura Cartier, Chișinău, 2001.

 DEX-S Supliment la Dicționarul explicativ al limbii române
Autor: Academia Română, Institutul de Lingvistică din București, Editura Academiei.

 DLRLC Dicționarul limbii romîne literare contemporane
Autori: Dimitrie Macrea, Emil Petrovici (coordonatori), Alexandru Rosetti et al., Editura Academiei Republicii Populare Române.
DLRM Dicționarul limbii române moderne
Autor: Academia Română, Institutul de Lingvistică din București, Editura Academiei

 DEXI Dicționar explicativ ilustrat al limbii române
Autor: Eugenia Dima coordonator.
 Doctor Eugenia Dima. Limba traducerilor laice din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea din Muntenia, Dicţionarul limbii române, Dicţionar enciclopedic ilustrat, Dicţionar enciclopedic junior, (DEJ), Dicţionar enciclopedic.

 DOOM 2 Dicționar ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugită
Autor: Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Al. Rosetti”, Ioana Vintila-Radulescu coordonator.
 Academician Ioana Vintila-Radulescu. DOOM: Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, editia a II-a, 2005 - coordonator, Introducere in lingvistica generala, Limbile statelor lumii. Mica enciclopedie, Statele Uniunii Europene. Mica enciclopedie, DIN - DICTIONAR NORMATIV AL LIMBII ROMANE, Limba romana, limba romanica

 DOR Marele dicționar ortografic al limbii române
Autor: Editura Litera pe baza DOOM 2, 2008.

 Ortografic Dicționar ortografic al limbii române
Autor: Colectiv, Editura Litera International, 2002.

 DOOM Dicționar ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române
Autor: Academia Română, Institutul de Lingvistică al Universității din București.

DMLR Dictionnaire morphologique de la langue roumaine
Autori: Alf Lombard, Constantin Gâdei, 1981, Editura Academiei Republicii Socialiste Romania.
 Alf Lombard. La prononciation du roumain, Le verbe roumain. Etude morfologique, La lingua letteraria romanza meno lissata – il rumeno, Rumdnsk grammatik, La langue roumaine. Une presentation, Encore une fois le î prosthitique du roumain. Et un rapprochement avec le catalan, L´Infinitif de narration dans le langues romanes. Études de syntaxe, Dictionnaire morphologique de la langue roumaine,
MDA2 Micul dicționar academic, ediția a II-a, 2010
Autor: Academia Română, Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan - Al.Rosetti; Editura Univers Enciclopedic.
MDA Micul dicționar academic
Autor: Academia Română, Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan
- Al.Rosetti; Editura Univers Enciclopedic, 2002.
dexonline Dicționar intern dexonline
Sinonime Dicționar de sinonime
Autori: Mircea și Luiza Seche, Editura Litera Internațional 2002.
DGS Dicționar General de Sinonime al Limbii Române
Autoare: Doina Cobeţ, Laura Manea; Editura GUNIVAS Chișinău
.
 Doctor Laura Manea. Dicționar General de Sinonime al Limbii Române (DGS).


Sinonime82 Dicționarul de sinonime al limbii române; Autori: Luiza Seche, Marin Seche. Editura Academiei RSR, 1982. Dicționarul de sinonime al limbii române 
Autori: Luiza Seche, Marin Seche. Editura Academiei RSR, 1982.

DAS Dicționar analogic și de sinonime al limbii române DAS; Autori M.Buca, I.Evseev, Fr.Kiraly,D.Crasoveanu, Livia Vasiluta; Editura STIINTIFICA SI ENCICLOPEDICA, 1978 Dicționar analogic și de sinonime al limbii române 
Autori: Marin Bucă, Ivan Evseev, Francisc Király, Dumitru Crașoveanu, Livia Vasiluta; Editura Științifică și Enciclopedică, 1978.
 Profesor Ivan Evseev. Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler (2002); Semantica verbului, Timişoara, Editura Facla, 1974;Dicționar analogic și de sinonime al limbii române 1978, Cuvant-simbol-mit, 1983, Simboluri folclorice, 1987, Jocurile traditionale de copii.Radacinile mitico-rituale, 1994, Dictionar de simboluri si arhetipuri culturale, 1994, Gindurile si tristetile unui rus lipovean, Cununa Anului. Mesjaceslov: Pravoslavnyj starvobrajadčesikij kalendar na kruglyj god.


Antonime Dicționar de antonime 
Autor: Mircea și Luiza Seche; Editura Litera Internațional, 2002

DN Dictionar de Neologisme. Autori: Florin Marcu și Constant Maneca; Editura Academiei, București, 1986. Dicționar de neologisme 
Autori: Florin Marcu și Constant Maneca; Editura Academiei, București, 1986.


MDN '08 Marele dicționar de neologisme (ediția a 10-a, revăzută, augmentată și actualizată) 
Autor: Florin Marcu; Editură: Saeculum Vizual, 2008

MDN '00 Marele dicționar de neologisme; Autor: Florin Marcu; Editură: Saeculum, 2000. Marele dicționar de neologisme
Autor: Florin Marcu; Editură: Saeculum, 2000

DCR2 Dicționar de cuvinte recente, ediția a II-a, DCR2. Autoare: Florica Dimitrescu; Editura Logos, 1997. Dicționar de cuvinte recente, ediția a II-a
Autoare: Florica Dimitrescu; Editura Logos, 1997.
 DLRC DLRC Dicționarul limbii române contemporane, Autor: Vasile Breban; Editura Științifică și Enciclopedică, 1980. Dicționarul limbii române contemporane 
Autor: Vasile Breban, Editura Științifică și Enciclopedică, 1980
 Vasile Breban.   Dicționar al limbii române contemporane, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1980.   Dicționar al limbii române contemporane de uz curent, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1986.   Dicționar general al limbii române, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1987; ediție revăzută și adăugită, vol. I-II, București, Editura Enciclopedică, 1992; 1995.   Mic dicționar al limbii române, București, Editura Enciclopedică, 1997.

DER Dictionarul etimologic al limbii romane; Autor: Alexandru Cioranescu; Colectia Lexicon, Editura Saeculum, 2007 Dicționarul etimologic român
Autor: Alexandru Ciorănescu, Editura Universidad de la Laguna, Tenerife, 1958-1966. Coperta Dictionarul etimologic al limbii romane, Colectia Lexicon, Editura Saeculum, 2007.
 Alexandru Ciorănescu - Alexandre Cioranescu - Alejandro Cioranescu. Dicționarul etimologic al limbii române, Editura Universidad de la Laguna, Tenerife,1958-1966, Mihai Tăcutu - Atlantic (1950), Biografie pentru rândunele (1952), José Domingo - Vision desperada (Madrid, 1953), Alexandre Treize - Le Couteau vert (Paris, 1963), Barocul sau descoperirea dramei (Cluj, 1980), Care Daniel? (1995).
 GER Etimologii romînești
Autor: Alexandru Graur, Editura Academiei RPR, 1963.
 Academician Alexandru Graur: Nom d‘agent et adjectif en roumain, Paris, Champion, 1929 Încercare asupra fondului principal lexical al limbii române, București, Editura Academiei, 1954 Studii de lingvistică generală, București, Editura Academiei, 1955 (variantă nouă, 1960), Fondul principal al limbii române, București, Editura Știintțfică, 1957, Introducere în lingvistică, București, Editura Științifică, 1958 (ed. a II-a, 1965; ediția a III-a, 1972), Evoluția limbii române. Privire sintetică, București, Editura Științifică, 1963, Etimologii românești, București, Editura Academiei, 1963, La romanité du Roumain, București, Editura Academiei, 1965, The Romance Character of Romanian, București, Editura Academiei, 1965, Nume de persoane, București, Editura Științifică, 1965, Tendințele actuale ale limbii române, București, Editura Științifică, 1968, Scrieri de ieri și de azi, București, Editura Științifică, 1970, Puțină... aritmetică, București, Editura Științifică, 1971, Nume de locuri, București, Editura Științifică, 1972, Lingvistica pe înțelesul tuturor, București, Editura Enciclopedică, 1972, Gramatica azi, București, Editura Academiei, 1973, Mic tratat de ortografie, București, Editura Științifică, 1974, Alte etimologii românești, București, Editura Academiei, 1975, „Capcanele” limbii române, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1976, Dicționar de cuvinte călătoare, București, Editura Albatros, 1978, Cuvinte înrudite, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1980, Dicționar al greșelilor de limbă, București, Editura Academiei, 1982 Puțină gramatică, I-II, București, Editura Academiei, 1987, Ortografia pentru toți, București, Editura Teora, 1995.

GAER Alte etimologii românești
Autor: Alexandru Graur, Editura Academiei RSR, 1975.
 Academician Alexandru Graur: Nom d‘agent et adjectif en roumain, Paris, Champion, 1929 Încercare asupra fondului principal lexical al limbii române, București, Editura Academiei, 1954 Studii de lingvistică generală, București, Editura Academiei, 1955 (variantă nouă, 1960), Fondul principal al limbii române, București, Editura Știintțfică, 1957, Introducere în lingvistică, București, Editura Științifică, 1958 (ed. a II-a, 1965; ediția a III-a, 1972), Evoluția limbii române. Privire sintetică, București, Editura Științifică, 1963, Etimologii românești, București, Editura Academiei, 1963, La romanité du Roumain, București, Editura Academiei, 1965, The Romance Character of Romanian, București, Editura Academiei, 1965, Nume de persoane, București, Editura Științifică, 1965, Tendințele actuale ale limbii române, București, Editura Științifică, 1968, Scrieri de ieri și de azi, București, Editura Științifică, 1970, Puțină... aritmetică, București, Editura Științifică, 1971, Nume de locuri, București, Editura Științifică, 1972, Lingvistica pe înțelesul tuturor, București, Editura Enciclopedică, 1972, Gramatica azi, București, Editura Academiei, 1973, Mic tratat de ortografie, București, Editura Științifică, 1974, Alte etimologii românești, București, Editura Academiei, 1975, „Capcanele” limbii române, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1976, Dicționar de cuvinte călătoare, București, Editura Albatros, 1978, Cuvinte înrudite, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1980, Dicționar al greșelilor de limbă, București, Editura Academiei, 1982 Puțină gramatică, I-II, București, Editura Academiei, 1987, Ortografia pentru toți, București, Editura Teora, 1995.

DEI Dicționar enciclopedic ilustrat; Editura Cartier, 1999 Dicționar enciclopedic ilustrat
Editura Cartier, 1999.


NODEX NODEX. Noul dictionar explicativ al limbii romane. Autor: Litera International; Editura: Litera, 2002 Noul dicționar explicativ al limbii române
Editura Litera Internațional, 2002.


DLRLV DLRLV Dicționarul limbii române literare vechi (1640-1780) - Termeni regionali; Autoare: Mariana Costinescu, Magdalena Georgescu, Florentina Zgraon; Editura Științifică și Enciclopedică, 1987. Dicționarul limbii române literare vechi (1640-1780) - Termeni regionali
Autoare: Mariana Costinescu, Magdalena Georgescu, Florentina Zgraon; Editura Științifică și Enciclopedică, 1987.


DAR Dicționar de arhaisme și regionalisme
Autori: Gh. Bulgăr și Gh. Constantinescu-Dobridor; Editura Saeculum Vizual, București, 2002.
 Gheorghe Bulgăr   Dicționar de arhaisme si regionalisme, vol. I-II;   Dicționar de omonime;   Dicționar de paronime;   Dicționar de sinonime;   Literatura și limbajul;   Stil și artă literară în proza lui Mihail Diaconescu;   De la cuvânt la metafora în variantele liricii eminesciene;   Trei scriitori clasici: Mihail Sadoveanu, Tudor Arghezi, Mircea Eliade;   Dicționar de teorie literară;   Studii de stilistică și limbă literară, 1971;   Momentul Eminescu în evoluția limbii romane literare, 1971;   De la cuvânt la metafora în variantele liricii eminesciene, 1975;   Eminescu: Coordonate istorice și stilistice ale operei, 1980;   Cultură și limbaj, 1986;   Sinteze de Limbă Română 

DSL Dicționar General de Științe. Științe ale limbii

Mitologic Mic dicționar mitologic greco-roman

Șăineanu, ed. VI Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a

Scriban Dicționaru limbii românești

DGL Dicționar al greșelilor de limbă

Petro-Sedim Dicționar de termeni – Sedimentologie - Petrologie sedimentară - Sisteme depoziționale

GTA Glosar de termeni aviatici

DGE Dicționar gastronomic explicativ

DTM Dicționar de termeni muzicali

D.Religios Dicționar religios

Argou Dicționar de argou al limbii române

DRAM 2015 Dicționar de regionalisme și arhaisme din Maramureș, ediția a doua

DRAM Dicționar de regionalisme și arhaisme din Maramureș

DE Dicționar enciclopedic

DTL Dicționar de termeni lingvistici

DMG Dicționar de matematici generale

Onomastic Dicționar Onomastic Romînesc

DifSem Dificultăți semantice

Neoficial Definiții ale unor cuvinte care nu există în alte dicționare

DFL Dicționar dendrofloricol

DLRA Dicționar al limbii române actuale (ediția a II-a revăzută și adăugită)

DETS Dicționar etimologic de termeni științifici  
           
 
Împărṭiṭi acest articol