Translate

Semnificația zilei de 7 mai la scrabbleri

Meciuri memorabile in ISC

Carol vs Mosorel 525 - 473

Data: 7 mai 2013
Arena: WordBiz, Internet Scrabble Club
EMU, HIAT, MUS, AGA, LENTORII - Carol; URDIND, ONIX, LACUSTRE, FTORI, JAPSA - Mosorel (robot).


EMÚ s. m. invar. Pasăre terestră de talie mare, originară din Australia, asemănătoare cu struțul, dar lipsită de creastă (Dromiceius novaehollandiae). – Din fr. émou, germ. Emu. Sursa: DEX '98.
HIÁT, hiaturi, s. n. 1. Întâlnire a două vocale pronunțate succesiv în silabe diferite, acestea făcând parte fie din același cuvânt, fie din cuvinte diferite. 2. Fig. Discontinuitate, pauză, întrerupere, gol. [Pr.: hi-at.Var.: hiátus s. n.] – Din fr., lat. hiatus. Sursa: DEX '98.
MUS s. m. 1. elev marinar. 2. ajutor al timonierului (schipărului) la bordul unei ambarcații cu vele. (< engl. mus, fr. mousse). Sursa: MDN.
PARTURIUNT MONTES, NASCENTUR RIDICULUS MUS (lat.) se vor căzni munții (în durerile facerii) și se va naște un biet șoarece – Horațiu, „Ars poetica”, 139. Versul caracterizează rezultatele disproporționat de mici în raport cu strădaniile despuse și indică totodată una din sursele generale ale comicului. Sursa: DE.
ÁGĂ, agi s. m. (Înv.) 1. Ofițer (comandant) din armata otomană. 2. Titlu dat comandantului pedeștrilor însărcinați cu paza orașului de reședință, iar ulterior șefului agiei. 3. Persoană care avea titlul de agă (1, 2). [Var.: agá, agale s. f.] – Din tc. ağa. Sursa: DEX '98.
LENTOÁRE s. f. încetineală; (fig.) caracterul celui care nu înțelege repede. (< fr. lenteur). Sursa: MDN.
URDÍ, urdesc, vb. IV. Intranz. (Reg.) A face urdă. – Din urdă. Sursa: DLRM.
ONÍX s. n. Varietate neagră de agat fin, adesea cu striații de diferite culori (albe, roșii, cenușii etc.), folosită ca piatră semiprețioasă la confecționarea unor obiecte ornamentale; p. ext. obiect făcut din acest material. [Acc. și: ónix] – Din fr. onyx. Sursa: DEX '98.
-ÓNIX2 elem. onic(o)-. Sursa: MDN.
lacustru, sistem depozițional ∼ , (engl.= lacustrine) sistem natural cu mase de apă stătătoare, localizate în zone depresionare din domeniul continental, în relație directă cu uscatul înconjurător. Dimensiunile s.l., față de mări și oceane sunt mult limitate. Energia de bazin este scăzută, iar natura sedimentelor este determinată de calitatea apelor (chimism) și de clima care controlează evoluția s.d. În zonele aride se acumulează carbonați, sulfați, cloruri, uneori în alternanță cu argile, iar în zonele temperate și umede, sapropeluri, turbe, mâluri feruginoase etc. Sursa: Petro-Sedim.
FTORI- (Înv.) Element de compunere care, întrebuințat înaintea numelor de funcții, însemna „al doilea” (în rang). Ftori-logofăt, ftori-stolnic. [Var.: vtóri] – Din bg. vtori. Sursa: DEX '98.
JÁPȘĂ, japșe, s. f. Depresiune de mică adâncime din bălțile sau din Delta Dunării, cu contur circular sau alungit, acoperită de apă numai în timpul revărsărilor, în care se dezvoltă o bogată vegetație de apă. ◊ (Pop.) Baltă mică. [Pl. și: jăpși] – Et. nec. Sursa: DEX '98.


Nickyduta vs Stiutot 578 - 545

Data: 7 mai 2016
Arena: WordBiz, Internet Scrabble Club

Internet Scrabble Club, 07:May:16, dictionary: LOC, time: 12 0 rated, noescape: ON, challenge: VOID

Muzica: Smooth Sailing (with Guitar), Audionautix, Pop, 5:36, de la Youtube.com


       Nickyduta - asujdaa        Stiutot - dielrnf
 
1)  H8 sudaj 50 - aapsiin     13G led 23 - fosnari
 
2)  I5 pisania 70 - nrrmevn   G2 fosnira 69 - utpseut
 
3)  J3 vrem 38 - inznrim      H1 supt 33 - uer?ata
 
4)  3J vinzi 42 - nrcpgim     1H sarutaTe 74 - eaatuch
 
5)  CHANGE - goaurei          F6 hac 69 - tuaeitr
 
6)  J9 iga 65 - oa?uevr       L3 nutreati 68 - dpiceem
 
7)  14I ovuLare 111 - ocntuge O12 mied 36 - nieceep
 
8)  15G tug 45 - lpcndeo      E4 cep 21 - etntieb
 
9)  13K dop 20 - lmenbcx      8K banet 39 - fetrlli
 
10) L12 coLb 40 - ximlens     CHANGE - fcneira
 
11) 2G fum 18 - eslnixt       N7 cern 6 - reiaocf
 
12) D1 xilen 54 - ostll       1A afix 60 - roec
 
13) B1 fost 22 - ll           2M ro 20 - ec
 
14) K1 uli 3 - l              E1 ec 25 - ---
 
15) PAS                         
 
 Nickyduta
= 578               Stiutot = 545


 Vedeti colectia Meciul zilei si peCanalul Mosgerila  Repărṭiṭi acest articol!Comentarii

Articole recente

Primul mare Scrabble Duplicat din România

OCTAVIAN MOCANU CÂȘTIGĂ ÎN MURCIA